DestacadesNoticies

Convocatòria Suport a la Creació 2018.

El passat divendres 5 d’octubre l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer va presentar a la Llotja de la Fira
Mediterrània de Manresa la primera convocatòria de Suport a una Nova Creació en Arts de Carrer, dotat amb 5.000 euros. La convocatòria va arrencar el dia 8 d’octubre de 2018 i finalitzarà el dia 2 de novembre de 2018. Les bases i el formulari es poden descarregar en aquest enllaç: http://artsdecarrer.cat/suport-a-la-creacio/

Emmarcat dins les activitats que l’Associació promou per donar valor i visualitzar les arts de carrer, l’Ajut a la Creació en Arts de Carrer té la voluntat de donar suport a noves produccions i a aquelles companyies de teatre, circ, dansa, clown, titelles, arts visuals i/o treballs transdisciplinars que tenen com a escenari el carrer.
Poden presentar la seva sol·licitud creadores i creadors i companyies professionals amb domicili fiscal a Catalunya. Queden excloses aquelles companyies o artistes vinculades a esdeveniments associats a la Plataforma d’Arts de Carrer i cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.
El jurat que elegirà la proposta estarà format per les direccions artístiques dels esdeveniments que formen part de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer. El jurat es reunirà per decidir les propostes el dia 9 de novembre de 2018 i es donaran a conèixer la tria en un període màxim de 10 dies. El jurat valorarà la qualitat artística de la proposta, la seva viabilitat tècnica i econòmica, la presència d’altres coproductors (tant públics com privats) i diversificació en el finançament del projecte, i que no només utilitzi el carrer com a escenari, sinó que a més sàpiga desplegar-se i dialogar en l’espai públic.
L’Associació Arts de Carrer reuneix els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a eix conductor principal de la seva programació. Entre les seves finalitats, destaca el foment dels espais de reflexió entorn de les arts de carrer. En aquest sentit, promou jornades, publicacions i estudis per tal de posar en valor els creadors, les seves produccions artístiques i les relacions entre artistes, festivals, espectadors i ciutadania en general. Després de promoure la redacció d’una història de les arts de carrer de Catalunya (El Carrer És Nostre, Raig Verd, 2017), 2018 ha estat any per fer públic el Codi de Bones Pràctiques de l’Associació que es venia treballant des de juny de 2017 i que es pot descarregar a http://artsdecarrer.cat/qui-som/codi-de-bones-practiques/
L’Associació Plataforma Arts de Carrer reuneix sota un mateix sostre festivals, fires i mostres de Catalunya que tenen aquesta disciplina artística com a principal eix conductor de la seva programació. La Plataforma està integrada en aquests moments per 25 esdeveniments.

Share: