Suport a la creació

Convocatòria de suport a la creació – Associació Plataforma d’Arts de Carrer.

Data d’inici de la convocatòria: 8 d’octubre de 2018.

Data final per presentar propostes: 2 de novembre de 2018.

L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer presenta la seva primera convocatòria de Suport a una Nova Creació en Arts de Carrer, dotada amb 5.000 euros.

Les bases de les convocatòria es poden descarregar aquí: http://artsdecarrer.cat/bases-suport-a-la-creacio-2018/

El formulari per presentar propostes es pot descarregar aquí: http://artsdecarrer.cat/formulari-suport-a-la-creacio-2018/

Emmarcat dins les activitats que l’Associació promou per donar valor i visualitzar les arts de carrer, el Suport a la Creació en Arts de Carrer té la voluntat de recolzar a noves produccions i a aquelles companyies de teatre, circ, dansa, clown, titelles, arts visuals i/o treballs transdisciplinars que tenen com a escenari el carrer.
Poden presentar la seva sol·licitud creadores i creadors i companyies professionals amb domicili fiscal a Catalunya. Queden excloses aquelles companyies o artistes vinculades a esdeveniments associats a la Associació Plataforma d’Arts de Carrer i cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.
El jurat que elegirà la proposta estarà format per les direccions artístiques dels esdeveniments que formen part de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer. El jurat es reunirà per decidir les propostes el dia 9 de novembre de 2018 i es donaran a conèixer la tria en un període màxim de 10 dies. El jurat valorarà la qualitat artística de la proposta, la seva viabilitat tècnica i econòmica, la presència d’altres coproductors (tant públics com privats) i diversificació en el finançament del projecte, i que no només utilitzi el carrer com a escenari, sinó que a més sàpiga desplegar-se i dialogar en l’espai públic.