#nibutaquesniparets

L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer neix per agrupar sota un mateix sostre els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació.

Els fins de l’Associació són:

  1. Donar visibilitat i comunicar l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya, tant dels membres associats i els seus corresponents esdeveniments com també la d’altres membres, entitats, o companyies o institucions vinculades a les arts de carrer.
  2. Fomentar acords de mobilitat o coproducció de les arts de carrer entre els diversos esdeveniments que conformen l’associació. Proposar espais de trobada per a que es donin aquestes condicions favorables a la col·laboració entre esdeveniments.
  3. Realitzar una interlocució constant amb les administracions públiques per protegir i dignificar la totalitat del sector de les arts de carrer.
  4. Donar visibilitat als valors socials de les arts de carrer, com ara la democratització cultural, la cohesió social o l’esperit crític entre la ciutadania.
  5. Explicar la diversitat de formats i disciplines que contenen les arts de carrer, evitant reduccionismes i ensenyant-ne la seva amalgama artística i formal.
  6. Acostar les arts de carrer a nous públics a través de la comunicació, els tallers o qualsevol altra acció pertinent.
  7. Realitzar estudis sectorials, publicacions, jornades o congressos vinculats a la dedicació professional de les arts de carrer, el seu impacte econòmic o social o les característiques i volums del seu públic. Fomentar espais de reflexió entorn les arts de carrer.
  8. Fomentar el vincle amb altres associacions escèniques i professionals de Catalunya, de la resta de l’estat o també a nivell internacional. Analitzar i reproduir, en la mesura del possible, accions d’èxit d’altres contextos i realitats.