Introducció a les Arts de Carrer

Associació Plataforma
d’Arts de Carrer

Les arts de carrer són una disciplina de disciplines, és a dir, una disciplina que inclou totes les altres (circ, dansa, teatre, arts visuals, instal·lacions…) i una porta oberta a la cultura.

Les arts de carrer tenen la capacitat de generar vincles directes qualitatius i quantitatius amb els espectadors, independentment de la seva edat, classe, cultura o gènere. També tenen la capacitat de fomentar la participació de la comunitat, que pot ser a la vegada espectadora i protagonista.

Tenen una naturalesa transformadora del propi espai públic: les arts de carrer són una guia física per conèixer o reconèixer espais i, en relació als hàbits culturals, són freqüentment l’única experiència escènica d’una part prou nombrosa de la ciutadania.

image
Aportacions de l'Associació

Projectes i activitats

Festivals, fires, mostres i entitats adherides

Membres de l’Associació