L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer obre la recepció de propostes en el marc del Suport per a Noves Creacions en Arts de Carrer 2022. Aquesta convocatòria té la voluntat de recolzar la creació de noves produccions i a aquelles companyies de teatre, circ, dansa, clown, titelles, arts visuals i/o treballs transdisciplinars que tenen com a escenari el carrer.

Poden presentar sol·licitud creadores i creadors i companyies professionals amb domicili fiscal a Catalunya. Queden excloses aquelles companyies o artistes vinculades a esdeveniments associats a l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer. Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.

La convocatòria s’iniciarà el dia 7 d’octubre de 2022 i finalitzarà el dia 28 d’octubre de 2022.

Més informació: https://artsdecarrer.cat/suport-a-la-creacio/