sismograf

31 de març, 1, 2 i 3 d’abril de 2016.

SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.

Per altra banda, que aquest festival tingui lloc a Olot ens gairebé obliga a una mirada particular a l’entorn i, per això, una de les línies importants de treball del festival és el paisatge i la seva vinculació amb el cos i amb el moviment. Per això s’hi proposen tan projectes artístics com participatius, però que tendeixin a donar una dimensió poètica a la geografia d’un territori.

Al mateix temps, un dels reptes més importants dels Sismògraf és l’acompanyament i la sensibilització dels públics a la dansa contemporània. Buscant fórmules d’encontre i d’intercanvi entre el públic i els artistes i també treballant amb d’altres agents (escoles, associacions…) per generar projectes que ens permetin, entre tots, aprendre la dansa contemporània.

Pel que fa als professionals, el Sismògraf troba espais d’intercanvi de propostes, de maneres de treballar, per crear xarxes i complicitats que ens permetin un millor treball d’acompanyament als artistes, d’apropament als públics i de suport als projectes creatius.

Deixeu-vos sacsejar!

Web