El Codi de Bones Pràctiques de l’Associació Plataforma Arts de Carrer és un document on destaquen 10 punts reunits sota 3 grans apartats: la relació amb els artistes, la ciutadania i els esdeveniments. El Codi de Bones Pràctiques és un document aprovat per tots els membres de l’Associació.
L’Associació Arts de Carrer reuneix els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a eix conductor principal de la seva programació. Entre les seves finalitats, destaca el foment dels espais de reflexió entorn de les arts de carrer. En aquest sentit, promou jornades, publicacions i estudis per tal de posar en valor els creadors, les seves produccions artístiques i les relacions entre artistes, festivals, espectadors i ciutadania en general.
La diversitat de pràctiques artístiques que es desenvolupen en els espais comuns de tota la ciutadania —els carrers de les nostres ciutats— ha portat a l’Associació a desenvolupar un codi de bones pràctiques per tal d’encarar el present i el futur de forma comuna en l’homogeneïtzació de compromisos bàsics, que han de facilitar i defensar els drets dels artistes i de la ciutadania, sintetitzar esforços, evitar injustícies i pràctiques no recomanables. Aquests compromisos bàsics els assumeixen tots els membres de la Plataforma d’Arts de Carrer.
L’Associació vol que aquest Codi serveixi de forma efectiva, perquè entén que la bona pràctica implica un elevat nivell d’èxit tant en el procediment com en el resultat. Vol també que sigui exemplar, que representi un primer model susceptible de ser imitat com a eina de capacitació. I, finalment, vol que sigui transferible i aplicable a altres contextos.

Més informació en aquest link.