La Plataforma d’Arts de Carrer de Catalunya presenta un estudi global d’activitat artística, estructura econòmica i de volum d’espectadors

La Plataforma d’Arts de Carrer agrupa els festivals, fires i mostres de Catalunya que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor en la seva programació.

Durant l’any passat, es van programar 522 espectacles, amb 2.290 artistes i 1.076 funcions, aplegant un total de 540.900 espectadors l’any 2015.

Democratitzar la cultura a través les arts de carrer, l’objectiu més coincident de tots els esdeveniments de la PAC.

La Plataforma d’Arts de Carrer presenta els resultats de l’estudi sobre les característiques i els volums de l’edició de 2015 dels 17 esdeveniments que en formen part. La publicació mostra aspectes vinculats a la programació artística, recursos humans, estructura econòmica i públics i comunitats, amb l’objectiu d’obtenir els volums que genera la plataforma, amb una voluntat divulgativa davant la societat, el sector i les institucions.

En relació als aspectes generals de l’estudi, del total dels 17 esdeveniments celebrats el 2015, el 65% són festivals, el 29% fires i el 6% són temporades. Democratitzar la cultura mitjançant les arts de carrer és l’objectiu més coincident en tots (81%).

Pel que fa a l’activitat artística, l’any 2015 es van programar un total de 522 espectacles (prop del 21% van ser estrenes), amb 2.290 artistes i 1.076 funcions. Això suposa una mitjana de 30,7 espectacles a cada esdeveniment. Per procedència, cal destacar un 79,4% de propostes de Catalunya, un 9,3% de la resta de l’Estat i un 11,4% van ser de companyies internacionals.

Prop d’un 70% dels espectacles van ser concebuts des de l’inici com a obres de carrer (56,9% carrer gratuït i 11,8% carrer de pagament). Un 77% de les obres programades van ser per a tots els públics i la resta estaven destinades al públic adult.

L’estudi també s’ha centrat en quantificar els recursos humans: un total de 334 persones en els equips de gestió i producció es van contractar en els esdeveniments del 2015. D’aquestes, 58 persones hi treballen anualment, entre 6 i 1 mes abans s’hi afegeixen 57 persones i durant els dies que té lloc l’esdeveniment, se’n sumen 219 més.

Un altre aspecte que s’ha analitzat és l’estructura econòmica. El pressupost global de tots els esdeveniments que conformen la PAC va ser de 4.080.615 euros l’any 2015 (el 76,3% prové d’aportacions públiques i un 23,7% d’activitat pròpia, patrocinis o publicitats).

En relació als públics, un total de 540.900 espectadors van participar dels esdeveniments del 2015. D’aquests, un 94% prové de Catalunya i la majoria tenen entre els 26 i 40 anys.