Avui, ningú no discuteix la necessitat del treball en comú que, especialment en el terreny de la cultura i l’art, fa evident un sector econòmicament rellevant i socialment imprescindible. La Plataforma d’Arts de Carrer, amb aquesta enquesta, vol posar valor numèric a diversos paràmetres que demostren la solidesa de fires, festivals, mercats i altres esdeveniments de carrer que, com veureu, són un element de revitalització social i econòmica.

Descarrerar resultats (PDF)

Descarrerar resultats (PDF)

Les dades de l’enquesta, quan comparem la inversió econòmica amb la seva repercussió, tant en les contractacions artístiques, com en la producció tècnica o en la mobilització de recursos humans i voluntaris, dibuixen la gràfica de l’optimització.

Amb una petita inversió de només 10 € per espectador o visitant, s’incideix en l’activitat de sectors que van molt més enllà de l’artístic o el tècnic contractat de manera directa. L’activitat econòmica induïda que es dedueix del tipologia dels esdeveniments a l’espai públic, abasta sectors ben diversos com l’educació, el turisme, l’hosteleria, el comerç local, petits tallers i la mitjana indústria i, a més, aquesta activitat es desenvolupa d’una manera dispersa a tot el país, de les àrees metropolitanes a l’àmbit rural, en una distribució que posa en valor espais sovint deprimits o marginals.

Però més enllà dels números, des de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer volem fer evident que l’ús del carrer com a escenari resulta un element fonamental en la democratització de l’accés a la cultura. Si els festivals de carrer quantitativament són activitats rellevants i estimulants de les economies locals, qualitativament representen una manera lliure, oberta i democràtica d’entendre l’art i la cultura, que promou l’ús comú i accessible de l’espai públic, impulsant la cohesió social i el sentiment de pertinença al col·lectiu.